TESTFIXTURER
 
 
 
Kundanpassad  fixturplatta.
En enkel fixturplatta som kan anpassas i storlek till kundens behov.
Antingen kan den monteras med gångjärn och plexi topp som fälles med med mothåll över kortet.
Vid mycket litet antal testpinnar finns också alternativet att använda ”låsning” som manuellt fälls in på några av kortets sidor.
Under fixturplattan monteras ett skydd så inte hylsorna skadas. Fixturen används på följande sätt: Kretskortet läggs ovanpå kontaktstiften och fixeras med hjälp av styrpinnar. Locket fälls ner varvid tryckfingrar monterade i locket pressar kortets testpunkter mot kontaktstiften. Fixturlådorna finns i två standardstorlekar men kan anpassas efter kunds önskemål.

• Fixturplatta  SMALL        testyta:   180 x 120 mm            yttermått:  250 x 250 mm

• Fixturplatta  MEDIUM     testyta:   230 x 170 mm            yttermått:  300 x 300 mm
 
 
Enklare mekanisk fixturlådor från H+W Test Products
Mekaniska fixturlådor från H+W kännetecknas av enkelhet och stadighet. Lådorna anpassas efter det aktuella kort som ska testas.  Lådans övre platta i ESD-material borras i vår CNC-styrda borrmaskin varefter rätt typ av fjädrande kontaktstift monteras och viras till valfritt interface, tex europadon. Fixturen används på följande sätt: Kretskortet läggs ovanpå kontaktstiften och fixeras med hjälp av styrpinnar. Locket fälls ner varvid tryckfingrar monterade i locket pressar kortets testpunkter mot kontaktstiften. Fixturlådorna finns i olika storlekar. Valet av storlek styrs av hur stora kort eller paneler man testar samt behovet av utrymme för monterad kringutrustning.

• FC 20001 A       testyta  127 x 220 mm             Yttermått: 203 x 305 x 120 mm
• FC 21001 A       testyta: 229 x 280 mm             Yttermått: 305 x 406 x 120 mm
• FC 22001 A       testyta: 330 x 340 mm             Yttermått: 406 x 508 x 120 mm

 
Sidokontaktering från H+W Test Products
Funktionstest av färdiga enheter är något som ökar.
Många av dessa skall kontakteras från sidan, ibland även samtidigt som underifrån.

Sidokontakterings enheterna finns i två standardstorlekar.

• FC50107A           testyta:   170 x 35 mm
• FC50111A           testyta:   280 x 35 mm