FAQ
 
 
Hur fungerar testfixturer ?
I en testfixtur pressas testobjektet mot ett antal fjädrande kontaktstift som är elektriskt anslutna till ett testsystem. Testsystemet kan sen göra mätningar mellan dessa punkter. Funktionstester utförs oftast på in- och utgångar på färdigmonterade produkter.

Hur kommer kretskortet i kontakt med stiften?
•  I mekaniska testfixturer pressar operatören kretskortet mot kontaktstiften genom att manuellt fälla ner ett lock med monterade tryckfingrar eller genom att mekaniskt höja ett lager kontaktstift mot kretskortet.
•  I pneumatiska testfixturer sker denna rörelse med hjälp av tryckluft.
•  I vakuumfixturer sugs kretskortet mot kontaktstiften med hjälp av vakuum.

Vad skiljer mellan olika typer av fixturer ?
•  Enkla manuella mekaniska fixturer fungerar bra då antalet testpunkter inte överstiger 150 och då serierna är korta. Mer sofistikerade mekaniska fixturer med tex kuggstänger där större kraft utvecklas kan användas upp till ca 1000 testpunkter. Placeras på bord.
•  Pneumatiska fixturer används med fördel upp till 2000 testpunkter eller vid test av medel-långa serier pga bättre ergonomi. Placeras på bord och ansluts till tryckluft.
•  Vakuumfixturer är lämpliga vid mycket långa serier eller där det är nödvändigt med helt fri åtkomst till kortets ovansida.
Vakuumfixturer kräver kostsammare kringutrustning med egen golvyta.
•  Funktionsfixturer används oftast vid sluttest av den färdiga produkten. En mekanisk fixtur kan vara att föredra för att kontakter inte ska förstöras av okänslig pneumatik.

Hur går det till att anpassa fixturen efter mina önskemål ?
•  Kundens CAD-underlag, borrfil eller gerberfil används för att bestämma exakt placering av kontaktstift i fixturen för att kontaktera rätt testpunkt.
•  En CNC-styrd maskin används för att borra hål där kontaktstiften sen monteras.
•  Hål för styrpinnar borras för att få en exakt positionering av testobjektet.
•  Hål för tryckfingrar borras där dessa ska monteras i locket för att hålla ner testobjektet under testning.
I vakuumfixturer limmas gummilister runt testobjektet för att hålla tätt.
•  Tryckfingrar och styrpinnar monteras.
•  Hylsor för kontaktstift knackas ner i borrhålen och kontaktstift trycks på plats i hylsorna.
•  Virning av fixturen görs från virpinnar i botten av hylsorna ner till europadon eller andra kontakter. Alternativt kan virtrådarna lödas eller klämmas fast.
•  Funktionsfixturer skräddarsys efter den färdiga produkten som ska testas. Elsäkerhet t.ex. kan vara nåt man måste ta hänsyn till vid konstruktionen.
 
Vilken typ av kontaktstift bör användas ?
Det finns många hundra varianter att välja bland men oftast klarar man sig med de vanligaste standardmodellerna. Dessa kan placeras på 2,54mm (100 mills) avstånd från varandra och har ett fjädertryck på ca 200 gram. Spetsen på stiften kan ha olika utformning beroende på ändamål. Vi ger gärna råd om vilken typ av kontaktstift som lämpar sig bäst.

Kan man bygga in tex elutrustning i fixturen ?
I de flesta av våra fixturlådor finns det gott om plats för kompletteringar. Det finns också paneler där strömbrytare, lysdioder, displayer etc kan placeras.

Jag har speciella krav på fixturens yttermått. Klarar ni det ?
I de fall våra standardlådor inte uppfyller kraven, kan vi ta fram skräddarsydda lådor efter kundens specifikation.

Kan jag köpa materialet helt eller delvis från er och sen göra jobbet själv ?
Har Du erfarenheten och verktygen till hands så kan Du göra så. Vid större antal testpunkter brukar dock borrningen bli ett problem. Då rekommenderar vi att Du använder oss även för arbetet.

Är det nåt speciellt jag bör tänka på vid konstruktion av kretskort för att underlätta testning ?
Se till att testpunkterna verkligen är åtkomliga vid test. Testpunkterna bör om möjligt ligga på minst 2,54mm avstånd från varandra. Det finns kontaktstift som kan sitta tätare men dessa är dyrare.

Kan jag testa flera kretskort samtidigt i fixturen ?
Ja, under förutsättning att Din testprogramvara klarar av detta.

Vad behöver ni ha från mig för att kunna bygga en testfixtur ?
I de flesta fall räcker det med ett underlag bestående av CAD-fil, borrfil eller gerber-fil, ett omonterat och ett monterat kort (rätt revision) och en virlista.
Ritningar eller skisser vid önskemål om mekaniska specialarbeten, elinstallationer etc.
 
Hur lång leveranstid har ni ?
Normalt levererar vi inom 7-10 dagar.

Vad kan jag göra för att hålla nere kostnaden för testfixturer ?
Vi erbjuder ett kassett-system som består av en grundlåda med kassett. När Du behöver en ny fixtur byter Du bara kassetten istället för hela lådan och sänker därmed Dina kostnader på sikt. Ett annat sätt är att testa flera kort samtidigt i fixturen om Din testprogramvara tillåter detta.

Hur snabbt kan jag få en offert ?
Kontakta Susanne Strandberg eller Christer Gunnerstam , tel 026-18 02 00 eller eposta Ditt offertunderlag eller fyll i formuläret på vår kontaktsida så får Du svar inom några timmar.